Menu

021-74327

بلاگ تِک

مطالب موجود برای ' روبات های گوگل'

خزنده ها و روبات های گوگل به چه صورت کار می کنند ؟
آنچه به معنی خزنده ( Robots- Spider-Crawler) گوگل به خود گرفته است در اصل نرم افزارهای تحت وبی هستند که با الگوریتم های هوشمند و پیچیده ای که گوگل برای آنها تهیه کرده است وارد صفحات وب می شوند و با دیدن لینک هایی که در این صفحات قرار دارند به آن لینک ها خزیده می شوند .

ادامه مطلب...

تاریــــخ : دی 26, 1394 10:01