Menu

021-74327

بلاگ تِک

مطالب موجود برای 'Queue در میکروتیک'

کنترل پهنای باند در میکروتیک
با وجود محدود بودن و گران بودن پهنای باند ایجاد محدودیت در پهنای باند اینترنت کاربران می تواند راه حلی مناسب برای صرفه جویی در هزینه ها باشد و طرف دیگر این محدودیت می تواند باعث عادلانه تقسیم شدن پهنای باند نیز باشد. در میکروتیک کنترل پهنای باند با قابلیت queue انجام می شود .

ادامه مطلب...

تاریــــخ : شهریور 01, 1395 10:00